Monday, March 28, 2011

Update!!!!: Scramble Wars Soundtrack

Good news everyone!!!!

There has been an update for the Scramble Wars soundtrack, where it's all online now.

The new tracks are:

Naoko Watanabe - Zutto Kono Mama...
Akiko Hiramatsu - A-ki-su-to-ze-ne-ko
Maria Kawamura - Zi~ To Shite Irarenai
Eriko Hara - Aphrodite no Yakusoku
Yoshiko Sakakibara - BLUE HEAVEN
Noriko Hidaka - --Fin--
Hiromi Tsuru - Wake up!

So you can now all enjoy the Scramble Wars Soundtrack, courtesy of Amanda Stair Duran and her hard work! Well, catcha next time!!

No comments:

Post a Comment